Doe mee!

Stichting Ton Memorial School Sailung ontvangt middelen door donaties:

-Eenmalige donaties  

-Structurele donaties (bijvoorbeeld maandelijks) 

 -Sponsoracties of evenementen   

-Subsidies


Bij sommige acties of evenementen ten behoeve van de Stiching Ton Memorial School Sailung zal voor een specifiek doel worden geworven; bijvoorbeeld de bouw van het schoolgebouw of het salaris van een leerkracht. Andere donaties komen ten goede aan de acties of projecten waar de stichting op dat moment mee bezig is. Via de website en social media worden de donateurs op de hoogte gehouden over besteding van de donaties.


U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening NL54ABNA0840364423 tnv Stichting Ton Memorial School Sailung te Utrecht.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.


Meer informatie over ANBI via deze link.

ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling

De familie Post gaf een schoolbord

De vliegende timmermannen hebben geholpen met de schoolmeubels